Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
09.03.2021

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Od konce března do půlky května 2021 bude v České republice opět probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Je to ta nejlepší cesta jak jednou za deset let  zjistit důležité informace o tom, jak žijeme a kdo vlastně jsme.


O sčítání
Sčítání začíná 27.03.2021 a v první fázi bude probíhat online formou prostřednictvím elektronického formuláře na webu: www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci "Sčítání21" a následně budete postupovat dle instrukcí. Kdo se nesečte online má zákonnou povinnost od 17.04.2021 do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuce zajišťují sčítací komisaři. Seznam sčítacích obvodů v obci s odkazem na jednotlivé sčítací komisaře najdete zde. Sčítací komisaři nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů, v případě potřeby se všk můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na konatní místo České pošty.
Sčítání je primárně navrženo jako online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami. Za realizaci Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad.
Kromě češtiny bude elektronický sčítací formulář dostupný v 7 jazycích (angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština). Listinné formuláře budou pouze v českém jazyce.
Další informace o sčítání lidu, domů a bytů najdete na www.scitani.cz nebo od 12. března na informační lince 840 30 40 50, která bude poskytovat informační služby kromě češtiny také v anglickém a ruském jazyce. 

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť.

Ochrana dat
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Sčítání 2021 využívá nejmodernější technologie a vysoké bezpečnostní standardy. Osobní údaje se zpracovávají pouze pro zákonem stanovené účely a ČSŮ je dále neposkytuje žádným úřadům ani organizacím.