Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
HANA BENEŠOVÁ, KERAMIKA A PORCELÁN
Datum: 25.května - 31.října 2020
Místo: Šolcův statek Sobotka
více zde
Šolcův statek v Sobotce Vás zve na výstavu Hany Benešové, Keramika a porcelán. Výstava bude díky pandemii SARS-Co V-2 zpřístupněná bez vernisáže.
MARTIN BOUDA, LITOGRAFIE
Datum: 23.8. - 31.10. 2020
Čas: 14:00
Místo: Šolcův statek v Sobotce
více zde
Šolcův statek v Sobotce - Galerie Karla Samšiňáka Vás zve na vernisáž Martina Boudy - Litografie, která se uskuteční dne 23. srpna od 14 hodin. Výstava potrvá do 31.října 2020
LIDOVÁ KULTURA ČESKÉHO RÁJE A SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH - ODLOŽENO!!
Datum: od 18.9.2020 do 13.11.2020
Čas: 18:00
Místo: sál Spořitelny v Sobotce
více zde
MKS Sobotka a Městská knihovna Fráni Šrámka ve spolupráci s Vlastenecko-dobročinnou obcí baráčnickou pro Sobotku a okolí Vás zvou na přednáškový cyklus zaměřený na lidovou kulturu. Patronem cyklu je PhDr. Vladimíra Jakouběová z Muzea Českého ráje Turnov, který s Regionálním muzeem v Jičíně na našem projektu též spolupracuje. Celým cyklem přednášek nás opět bude provázet Karol Bílek. Přednášky budou probíhat jednou za měsíc, a to v pátek od 18:00 v sále Spořitelny v Sobotce. Vstupné bude dobrovolné.
07.10.2020

Plánované odstávky elektřiny v Sobotce termínech 20.10 - 26.10. 2020 - ZRUŠENO

Všechny plánované odstávky elektřiny v období 20.10 - 26.10. 2020 by ZRUŠENY.

20.10.2020 (07:30 - 15:00)

Sobotka

Na Benešově
245, 767

Sobotka - Staňkova Lhota

Staňkova Lhota
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, parc. č. 572, parc. č. 574, parc. č. 920/52, parc. č. 940/45

Sobotka - Stéblovice

Stéblovice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, parc. č. 318/1, parc. č. 784, parc. č. 866, č. 110/1


21.10.2020 (07:30 - 15:00)

Sobotka - Kdanice

Kdanice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, parc. č. 15/1, parc. č. 263/5, parc. č. 373/3

Sobotka

Sobotka
43
Špálova
171, 221, 227, 325, 335, 336, 337, 428, 430, 437, 447, 452, 453, 462, 466, 715, 716, parc. č. ST. 590/6, č. p.407/4
 

Sobotka - Trní

Trní
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, parc. č. 183/23, parc. č. 202/4

22.10.2020 (07:30 - 15:00)

Sobotka

Boleslavská
111, 278, 326, 327, 328, 329, 339, 340, 418, 423, 436, 446, 456, parc. č. 408/7
Jarmily Glazarové
477, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 613, 614, 615, 616
Na Závisti
394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 406, 424, 442, 444, 768
Nádražní
341, 342, 343, 387, 422
Osek
85
Příčná
438, 439
Sobotka
43, parc. č. 1072
Špálova
46, 171, 221, 227, 277, 284, 295, 325, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 368, 421, 428, 430, 437, 447, 452, 453, 455, 462, 466, 715, 716, parc. č. ST. 590/6, č. p.407/4
U sklárny
433, 450
Zahradní
416, 431, 432, 463, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 490, 491, 492, 493, 495, 498, 499, 500, 501, 504, 513, 710

Sobotka - Kdanice

Kdanice
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, parc. č. 15/1, parc. č. 263/5, parc. č. 373/3
 

Sobotka - Trní

Trní
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, parc. č. 183/23, parc. č. 202/4
 

23.10.2020 (07:30 - 14:30)

Sobotka

Na Celné
Sobotka
E12, E13, E14

26.10.2020 (07:30 - 15:00)

Sobotka - Lavice

Lavice
1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 29, parc. č. 1/1, parc. č. ST.5/1

Sobotka - Staňkova Lhota

Staňkova Lhota
parc. č. 2239/27

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.