Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Kalendář akcí
16.02.2021

Městský úřad Sobotka - úhrada poplatků převodem na účet města

V souvislosti se současnou epidemií je na Městském úřadě Sobotka upřednostňována bezhotovostní platba převodem na účet města. Jde zejména o poplatky za psy a komunální odpad.

Poplatky za odpad, psy a ostatní platby zašlete na účet: 19-3821541/0100 (popř. dle Vaší banky: 190003821541/0100; 19 je předčíslí)
Poplatky za psy jsou splatné do 15.3.2021: variabilní symbol 1341000, kde na místo 000 uveďte číslo popisné a do poznámky pro příjemce uveďte jméno držitele psa. Pokud si nejste jistí výší poplatku nebo VS můžete se dotázat na e-mailu: matyasova@mesto-sobotka.cz,  
Poplatky za odpad: poplatky za odpad uhraďte výhradně převodem podle údajů uvedených na složence. Složenky budou rozesílány začátkem března 2021, případné dotazy na e-mailu: soutova@mesto-sobotka.cz