Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Datum vyvěšení: 05.02.2015      Datum sejmutí: 23.02.2015

Datum vyvěšení: 05.02.2015      Datum sejmutí: 23.02.2015

Datum vyvěšení: 02.02.2015      Datum sejmutí: 01.04.2015

Detailní rozpis jednotlivých paragrafů návrhu rozpočtu je ZDE.

Datum vyvěšení: 19.01.2015      Datum sejmutí: 05.02.2015

Datum vyvěšení: 19.01.2015      Datum sejmutí: 19.03.2015

termín odevzdání přihlášek: do 18.3.2015 do 17:00h na podatelnu MěÚ Sobotka