Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Datum vyvěšení: 14.04.2016      Datum sejmutí: 02.05.2016

 - pozemek p.č. 1447/2, k.ú. Sobotka o výměře 762 m2

Datum vyvěšení: 06.04.2016      Datum sejmutí: 15.04.2016

Datum vyvěšení: 29.03.2016      Datum sejmutí: 01.06.2016

Datum vyvěšení: 04.03.2016      Datum sejmutí: 21.03.2016