Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401
Datum vyvěšení: 29.05.2020      Datum sejmutí: 17.06.2020

Datum vyvěšení: 29.05.2020      Datum sejmutí: 17.06.2020

Datum vyvěšení: 19.05.2020      Datum sejmutí: 01.06.2020

Starosta města Ing. Lubor Jenček svolává dle ust. § 103 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční ve čtvrtek 28. 5. 2020 v 18.00 hodin ve velkém sále spořitelny v Sobotce.

Program zasedání:

1. Zápisy výborů
2. Závěrečný účet města za r. 2019
3. Účetní závěrka města za r. 2019
4. Příspěvky, dary, dotace a fin. spoluúčasti z rozpočtu města
5. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
6. Rozpočtové opatření
7. Zařazení města do MAS
8. Majetkové záležitosti, smlouvy města
9. Informace starosty a místostarosty
10. Diskuze

Ing. Lubor Jenček, v.r. starosta města

Datum vyvěšení: 24.04.2020      Datum sejmutí: 01.06.2020

Datum vyvěšení: 06.04.2020      Datum sejmutí: 31.05.2023