Městský úřad
Boleslavská 440
507 43 Sobotka
Tel.: 493 571 401

Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická pro Sobotku a okolí

pouták

Sponzorem je Generali pojišťovna, a. s., Agentura Renata Bašová, Sobotka